VLABEL / NALATENSCHAP

Wat Is Een VLABEL – Schatting?

Een VLABEL taxatie  is een waardebepaling van onroerende goederen die als bindend en correct worden beschouwd, mits deze zijn opgesteld door een Erkend Schatter – expert volgens de vormvereisten van het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen. 

Het feit dat u een erkend en onafhankelijk VLABEL schatter-expert heeft ingeschakeld, vermindert bovendien het risico op controleschattingen door de overheid en levert doorgaans ook een kortere administratieve doorlooptijd op.

Een erkende VLABEL taxatie geeft u de zekerheid dat u een correct bedrag doorgeeft aan de Vlaamse Belastingdienst, die de geschatte waarde zal aanvaarden.

Wanneer kiezen voor een erkende VLABEL schatting:

  • aangifte van nalatenschap en berekening van de erfbelasting
  • In geval van schenking van onroerend goed
  • Waardering bij inbreng in vennootschappen
  • In het kader van een gerechtelijke echtscheidingsprocedure
Wat kost een VLABEL schatting ?

De kostprijs van een VLABEL schatting door een Erkend Schatter - expert zijn afhankelijk van het type van onroerend goed (woning, appartement, bouwgrond,…)  De motivering voor het bepalen van de vastgoedwaarde wordt bij een VLABEL schatting uitvoerig gemotiveerd in een gedetailleerd taxatieverslag.  Zowel bij het plaatsbezoek als de administratieve opmaak van het verslag kruipt dus behoorlijk wat tijd. 

U mag ons voor deze dienst steeds contacteren voor meer informatie op het nummer: 0474/84.83.06