Een rentmeester is verantwoordelijk voor het stabiel beheer van de privatieve delen van uw vastgoed om een beter rendement te bekomen tijdens de verhuring. Het beheer kan hoofdzakelijk opgedeeld worden in volgende categorieën:

Administratief

Advies inzake uw vastgoedbeheer, opmaken en registreren van huurcontracten, opmaken van de plaatsbeschrijving bij in- en uittrede, huurgeschillen, afrekenen van de jaarlijkse kosten ten laste van de huurder, registratie van de plaatsbeschrijving ...

Technisch

Controle staat en onderhoud gebouw, technisch advies inzake onderhoud en renovaties, opstellen van een bestek voor herstellingen, waken over het rechtmatig wooncomfort, jaarlijks controle van het pand, aanstellen van een hersteldienst na overleg met de verhuurder, opvolgen van de plichten van de huurder zoals bv: jaarlijks betaling brandverzekering, periodiek onderhoud verwarmingstoestellen, ...

Financieel

Innen en doorstorten van huurgelden, indexaanpassingen, adviseren inzake rendement, lasten en kosten afrekeningen, juridisch advies bij wanbetalingen en huurgeschillen en indien nodig het aanstellen van een advocaat, jaarlijks indexeren van de huurgelden, ...

De huurovereenkomst voorziet ook een aantal clausules waardoor wij preventief rekening houden met toekomstige problemen. Alle beslissingen worden genomen na overleg met de eigenaar.

Indien u verdere informatie wenst, kunt u steeds contact opnemen via: +32 (0)11 64 81 76