Reeds 30 jaar uw vertrouwenspersoon bij de verhuur en verkoop van uw onroerend goed. Specialisatie: verkoop van nieuwbouw- appartementen met professioneel advies.

Voor onze klanten zijn we steeds op zoek naar bouwgronden, appartementen, woningen en villa's.


Controle instantie
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BIV nr. 207208 (België), Erkend vastgoedmakelaar - Eddy Evens
BIV nr. 508718 (België), Erkend vastgoedmakelaar - Olivier Schrijnemakers
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be